8 november 2023

Eerste overeenkomst ondertekend

De nieuwbouw van 56 duurzame en veelal betaalbare woningen aan de Leeksterweg in Haulerwijk is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente en de eigenaren van het terrein hebben op 6 november een eerste overeenkomst ondertekend. Op termijn maakt dit de nieuwbouw op het terrein van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen mogelijk.

De overeenkomst werd ondertekend door burgemeester Jack Werkman en eigenaar van het terrein Jan Hendrik Hummel. Ook waren verantwoordelijk wethouder Jelke Nijboer, vertegenwoordigers van de Taskforce Wonen en Jan van Dalen, mede-eigenaar van Hummel, hierbij aanwezig.

Positief voor het dorp
Wethouder Jelke Nijboer benadrukte tijdens de ondertekening de rol van de Taskforce Wonen van de gemeente. Zij kunnen er mede voor zorgen dat de plannen mogelijk worden gemaakt. De Taskforce Wonen doet er alles aan om het woningtekort in de gemeente terug te dringen. De nieuwbouw in Haulerwijk is hierin een belangrijke stap.

Daarnaast maakte de wethouder nogmaals duidelijk dat de nieuwbouw in het belang is van heel Haulerwijk. Hij legde uit dat een toenemend aantal inwoners positieve gevolgen heeft voor het dorp. Hierdoor verbeteren onder meer het bestaansrecht van de middenstand, de bezettingsgraad van de brede school en de leefbaarheid voor het dorp in het algemeen.

Verder uitwerken plannen
Nu de overeenkomst is ondertekend, kan verder worden gewerkt aan de plannen. Er moeten nog diverse stappen worden gezet voordat de bouw van start kan gaan. Naar verwachting kunnen de eerste werkzaamheden op zijn vroegst eind 2024 beginnen. In de eerste helft van volgend jaar zullen waarschijnlijk de eerste concrete plannen met het publiek worden gedeeld.

Op het terrein aan de Leeksterweg is nu nog Hummel Keukens, Badkamers en Wonen gevestigd. Dit pand moet eerst nog worden gesloopt. De winkel sloot op 1 maart al haar deuren, maar vanuit het logistieke centrum van het bedrijf wordt de komende maanden nog hard gewerkt om de laatste keukens en badkamers uit te leveren.

Meer informatie over de plannen is te vinden op deze website. Wie geïnteresseerd is, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodra er nieuws is over de plannen, wordt dit via deze website en de nieuwsbrief gecommuniceerd.