22 juni 2023

Planvorming nieuwbouw gaat door

Plan Nieuwbouw Hummel Haulerwijk

Gemeente Ooststellingwerf en de eigenaren van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen zijn nog steeds in gesprek over het realiseren van 58 duurzame en veelal betaalbare nieuwbouwwoningen op het terrein aan de Leeksterweg in Haulerwijk. Het planningstraject duurt echter langer dan in eerste instantie verwacht.

In september vorig jaar werden de plannen voor de nieuwbouw in Haulerwijk aan het publiek gepresenteerd. Waar nu nog de winkel van Hummel is gevestigd, moeten straks 58 gevarieerde woningen worden gebouwd.

Het merendeel van de geplande woningen valt in een betaalbare prijsklasse. Het gaat om onder meer huurwoningen in de sociale sector en koopwoningen voor starters. Bovendien zijn duurzaamheid en moderne bouw belangrijke uitgangspunten binnen het project.

Andere plannen afgewezen
Op 20 juni berichtte de Leeuwarder Courant dat de bouw van 56 woningen aan de Leeksterweg is afgewezen. Dit gaat over een ander project, dat gepland was voor een terrein ten oosten van de Leeksterweg en ten noorden van de Mr. van der Meistraat.

De plannen voor het terrein van Hummel, dat een stuk zuidelijker aan de westzijde van de Leeksterweg ligt, gaan dus gewoon door. Deze plannen sluiten juist aan bij de voorkeur van de gemeente voor inbreiding in plaats van uitbreiding. Het terrein ligt namelijk tussen de bestaande woonwijken in de kern van Haulerwijk.

Planning bijgewerkt
Gemeente Ooststellingwerf heeft in 2022 al een principebesluit genomen om mee te werken aan de nieuwbouwplannen van Hummel. Ze sluiten goed aan bij de Woonvisie 2022-2026. Nu moeten de plannen nog formeel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarna moet ook nog het bestemmingsplan van het terrein worden gewijzigd.

Hummel en Gemeente Ooststellingwerf zijn voornemens dit traject in 2023 af te ronden. Dat betekent dat de bouw op zijn vroegst medio 2024 kan beginnen. Oorspronkelijk werd gehoopt eerder van start te kunnen gaan, om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan het woningtekort, maar er is meer tijd nodig om de planning en goedkeuring rond te krijgen.

Ook moet eerst het pand van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen nog worden gesloopt. De winkel sloot op 1 maart al haar deuren, maar vanuit het logistieke centrum van het bedrijf wordt de komende maanden nog hard gewerkt om de laatste keukens en badkamers uit te leveren.

Meer informatie over de plannen is te vinden op deze website. Wie geïnteresseerd is, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodra er nieuws is over de planning en goedkeuring, wordt dit via deze website en de nieuwsbrief gecommuniceerd.