16 september 2022

Bijeenkomst bewoners goed bezocht

Ruim 160 bewoners bezochten woensdagavond 14 september de bewonersbijeenkomst in de Koperen Pomp in Haulerwijk. Tijdens de avond werden de plannen voor nieuwbouw op het terrein van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen gepresenteerd. Er heerste een positieve sfeer en er was veel interesse.

Jelke Nijboer, Wethouder Wonen, Onderwijs en Sport, was aanwezig namens Gemeente Ooststellingwerf. Hij sprak van een mooi initiatief dat uitstekend past binnen de Woonvisie 2022-2026 van de gemeente. Dat de plannen uitgaan van inbreiding binnen de woonkern van Haulerwijk is volgens hem een pre. “Haulerwijk is een bijzonder dorp met veel eigen initiatief”, besloot Nijboer.

Duidelijke plannen
De ruimtelijke plannen voor het gebied werden gepresenteerd door Emiel Oude Wesselink van Rho Adviseurs. Hij liet zien hoe de wijk kan worden gestructureerd en welke mix van woningen op het terrein kan worden gebouwd. Ook kwam aan bod hoe er rekening wordt gehouden met de omwonenden. Zo zijn groene stroken en doorzichten naar de omgeving onderdeel van het plan.

Na afloop van de presentatie hebben Hummel, Rho Adviseurs, Gemeente Ooststellingwerf en Bouwbedrijf Buiteveld belangstellenden te woord gestaan. Bewoners konden vragen stellen over de plannen en direct hun interesse voor een woning kenbaar maken. Hier werd mede door het woningtekort volop gehoor aan gegeven.

In het plan is bijzondere aandacht voor duurzaamheid en moderne bouw. Veel aanwezigen waren hierin geïnteresseerd. Hen werd verteld dat de voorkeur uitgaat naar de bouw van duurzame woningen door middel van de nieuwste technieken.

Principeakkoord
De gemeenteraad heeft eerder dit jaar al een principeakkoord verleend voor de plannen. Ze moeten nog wel officieel worden goedgekeurd. Dit staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering van november. Daarna moet nog het bestemmingsplan worden gewijzigd, zodat het gebied een woonbestemming krijgt.

Het is de verwachting dat de voorbereidingen nog het grootste deel van 2023 in beslag gaan nemen. Op zijn vroegst kan er in het vierde kwartaal van volgend jaar worden begonnen met de bouw. Dat zou betekenen dat de eerste huizen in 2024 kunnen worden opgeleverd.

Voorlopig blijft woonwinkel Hummel Keukens, Badkamers en Wonen gewoon geopend op het terrein. Klanten worden tijdig geïnformeerd over de ontwikkelingen. Hummel Badkamers in Assen blijft bestaan.

Meer informatie over de plannen is te vinden op deze website. Wie geïnteresseerd is, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Ook kunnen er gemakkelijk vragen worden gesteld.